Bij het maken van een afspraak voor een van de behandelingen wordt er van uitgegaan worden dat u kennis heeft genomen van onze onderstaande algemene voorwaarden en huisregels en dat u hiermee akkoord bent.

 • Bij het maken van een afspraak worden altijd enkele persoonlijke gegevens genoteerd, afhankelijk van uw gezondheid kan ook een anamnese worden gehouden. Persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw toestemming nooit aan derden verstrekt. Well4body heeft een geheimhoudingsplicht.
 • Well4body kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel als door de cliënt onjuiste informatie wordt verstrekt over lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en medicijngebruik van de cliënt of als deze informatie wordt verzwegen. Als u onder behandeling bent van een arts of fysiotherapeut dan dient u dit voorafgaand aan de behandeling te melden.
 • Van de cliënt vragen wij aandacht voor ethiek en hygiëne. Well4body zorgt voor een hygiënische praktijkruimte en schone gebruiksmaterialen.
 • In de praktijkruimte en aangrenzende vertrekken mag niet gerookt worden.
 • Om te zorgen voor een echt momentje voor jezelf, vragen wij uw mobiele telefoon op stil of uit te zetten.
 • Advies van Well4body om makkelijke kleding te dragen en kettingen, sieraden en horloges tijdens de behandeling zoveel mogelijk af te doen.
 • Er zijn contra-indicaties waarbij geen behandeling mogelijk is zoals o.a. koorts, hartklachten, trombose, besmettelijke ziekten, zwangerschap tot de 14 e week. Raadpleeg bij twijfel altijd eerst zelf uw (huis)arts.
 • Als er twijfel is bij een bepaalde aandoening kan Well4body alsnog besluiten om een behandeling te staken of niet uit te voeren. Raadpleeg altijd zelf uw (huis)arts in deze situatie.
 • Well4body kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen van de cliënt.
 • Elke gemaakte afspraak is bindend en wordt door Well4body bevestigd. Een afspraak kan tot 24 uur voorafgaande aan de behandeling kosteloos worden geannuleerd. Als men niet verschijnt op een afspraak en zich niet heeft afgemeld, zullen de volledige kosten van de afspraak in rekening worden gebracht.
 • Betalingen kunnen uitsluitend direct na de behandeling per contant of middels een betalingstransactie per telefoon worden gedaan.